Veera Tiainen

vapaalla
puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi, Ruotsi
Erikoistumiset: Aikuiset, Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen puheterapeuttina Turun seudulla. Teen työtä sekä suomeksi että ruotsiksi. Pääosa asiakkaistani ovat lapsia, joilla on vaikeuksia puheen, kielen ja vuorovaikutuksen kanssa. Minua kiinnostaa myös aikuisneurologinen kuntoutus sekä syömiskuntoutus. Minulle on tärkeää luoda hyvä ja luotettava suhde asiakkaaseen ja hänen lähiympäristöönsä. Työssäni käytän aktiivisesti puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten kuvia ja tukiviittomia.

Koulutukset

 • Lasten äänteelliset pulmat
 • Epäselvä puhe
 • Lasten apraksia DTTC (Dynamic Temporal och Tactile Queuing-menetelmä)
 • Oraalimotoriikka – OPT 1
 • Puhemotoriikka
 • Taaperoiden syömisvaikeudet
 • Lasten syömispulmat
 • Autismikirjo ja syöminen
 • PRT-menetelmä
 • Lasten pragmaattisen kommunikaatio
 • Puheen ymmärtäminen lapsilla ja nuorilla
Siirry yhteystiedot-sivulle
vapaalla