Muut palvelut

HLS-Fondo kouluttaa

CCC-2 -menetelmän hyödyntäminen kuntoutuksessa 4.-5.5.2023

Koulutus pidetään Oulussa, mutta siihen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.

Kaksipäiväisessä koulutuksessa käydään läpi CCC-2-menetelmää koskevaa tutkimustietoa, menetelmän perusteita ja luotettavuutta sekä arvioitavia kielen osa-alueita. Lue koulutuksen tarkempi ohjelma tästä.

Kouluttajina toimivat Anneli Yliherva ja Lea Partanen

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.4.2023: https://forms.office.com/e/iPiptyzBW4

Perheohjaus

Perheohjauksessa on tarkoitus tukea perheiden hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Tavoitteemme on tukea lapsen kasvua ja kehitystä.

Ammattilaisemme antavat keinoja sekä tukea arjessa esiintyviin haasteisiin. Voimme harjoitella esimerkiksi vuorovaikutustaitoja ja vaikeiden tilanteiden ratkaisemista. Harjoittelemme myös yhdessä toimimista perheen omassa ympäristössä. Kunnioitamme perheen arvoja.

Ota yhteyttä: 0207 343 810

PRT-ohjaus

PRT-ohjauksessa vahvistetaan lapsen kommunikoinnin taitoja ja haluttua käyttäytymistä. Ohjaamme lasta toimintaan, jonka kautta tapahtuu luonnollista oppimista. Huomioimme toiminnassa lapsen mielenkiinnon kohteita, jotta oppiminen tapahtuu myönteisessä ilmapiirissä.

Palveluitamme ovat

  • PRT-kuntoutusjaksot
  • ohjaus ja neuvonta
  • koulutus

PRT-menetelmä on kehitetty autismin kirjon häiriöiden kuntoutukseen. PRT kirjaimet tulevat englannin kielen sanoista Pivotal Response Training. PRT-ohjauksen taustalla vaikuttaa sovellettu käyttäytymisanalyysi eli ABA.

Ota yhteyttä: 0207 343 810

Työnohjaus

Työnohjauksessa käsitellään keskustelun avulla omaan työhön liittyviä asioita. Järjestämme yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Kaikki työnohjaajamme ovat koulutettuja ammattilaisia.

Ota yhteyttä: 0207 343 810

Koulutukset

Järjestämme koulutuksia ammattilaisille. Koulutuksemme perustuvat vahvaan tieteelliseen näyttöön. Meiltä voit tilata koulutuksen, joka on suunniteltu sinun tai yrityksesi tarpeisiin.

Ota yhteyttä: 0207 343 810