Teija Hassinen

Puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi, Englanti
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Olen valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 2008, jonka jälkeen olen toiminut puheterapeuttina Keski-Suomen alueella sekä terveyskeskuksessa että yksityisellä sektorilla. Olen tehnyt sekä arvioivaa että kuntouttavaa terapiatyötä. Työskentelen Oulun alueella ja lähikunnissa pääasiassa lapsiasiakkaiden kanssa. Minulle on kertynyt monipuolisesti kokemusta eri asiakasryhmistä, joista erityisesti sydäntäni lähellä ovat lapset, joilla on vuorovaikutuksen pulmaa (autismin kirjo), epäselvä puhe tai kielellisiä vaikeuksia. Puheterapiassa koen tärkeänä yhteistyön lähiympäristön kanssa, koska silloin kuntoutus nivoutuu paremmin arkeen. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten kuvakommunikaatiota ja tukiviittomia. Teen terapiaa suomeksi, mutta ohjauskäyntejä teen myös englannin kielellä.

Olen käynyt mm. seuraavia koulutuksia

Apusanamenetelmä, Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin, Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, OPT1 (Oral Placement Therapy), PECS1 (Picture Exchange Communication System level 1), PRT (Pivotal Response Training), Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet

Siirry yhteystiedot-sivulle