Teija Hassinen

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi, Englanti
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Olen valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 2008, jonka jälkeen olen toiminut puheterapeuttina Keski-Suomen alueella sekä terveyskeskuksessa että yksityisellä sektorilla. Olen tehnyt sekä arvioivaa että kuntouttavaa terapiatyötä. Työskentelen Oulun alueella ja lähikunnissa pääasiassa lapsiasiakkaiden kanssa. Minulle on kertynyt monipuolisesti kokemusta eri asiakasryhmistä, joista erityisesti sydäntäni lähellä ovat lapset, joilla on vuorovaikutuksen pulmaa (autismin kirjo), epäselvä puhe tai kielellisiä vaikeuksia. Puheterapiassa koen tärkeänä yhteistyön lähiympäristön kanssa, koska silloin kuntoutus nivoutuu paremmin arkeen. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten kuvakommunikaatiota ja tukiviittomia. Teen terapiaa suomeksi, mutta ohjauskäyntejä teen myös englannin kielellä.

Koulutukset

Autismikirjon kuntoutus

 • PECS
 • PRT
 • Voimauttava vuorovaikutus
 • Autismikirjon vaikeudet puheterapeutin näkökulmasta
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

Puhemotorinen kuntoutus

 • OPT
 • Kättä pidempää -helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
 • Auditiivinen prosessointi ja sen häiriöt, 2013
 • Oraalimotoriikan, verbaalimotoriikan ja nielemisen kuntoutus, 2011
 • Apusanamenetelmä
 • Äänteellisten taitojen vakiinnuttamiseen liittyviä näkökulmia lasten puheen kuntoutuksessa

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

 • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen
 • Toi toi toi laittaa ton tosta tonne – nimeämisen ja kerronnan koulutus
 • Leikki lapsen tärkein toiminta
 • Miksei liitu liiku? Esteetön viestintä ja piirtäminen
 • Building successful language Outcomes for children who need AAC
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
 • Lukikuntoutuksen palaset haltuun

Muita koulutuksia

 • Mitä vikaa syömisessä
 • Psyykkisesti oireileva lapsi ja hänen perheensä
 • ICF-toimintakyky
 • Monikielisyys ja monikulttuurisuus, 2010
Siirry yhteystiedot-sivulle