Sanna Mäkelä

Puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen suomen kielellä puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan alueella (Oulu, Kempele, Muhos ja Nivala). Suurin osa asiakkaistani on lapsia, mutta työskentelen mielelläni kaiken ikäisten kanssa. Puheterapeuttina minulle on tärkeää asiakkaan tilanteen tarkasteleminen yksilöllisesti sekä lähiyhteisön kanssa työskentely. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten kuvia ja tukiviittomia. Minulla on kokemusta sähköisen kommunikointikansion käytöstä. Minulle on kertynyt osaamista erityisesti kehityksellisen kielihäiriön ja puhemotoriikan kuntoutuksesta.

Siirry yhteystiedot-sivulle