Sanna Mäkelä

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen suomen kielellä puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan alueella (Oulu, Kempele, Muhos ja Nivala). Suurin osa asiakkaistani on lapsia, mutta työskentelen mielelläni kaiken ikäisten kanssa. Puheterapeuttina minulle on tärkeää asiakkaan tilanteen tarkasteleminen yksilöllisesti sekä lähiyhteisön kanssa työskentely. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten kuvia ja tukiviittomia. Minulla on kokemusta sähköisen kommunikointikansion käytöstä. Minulle on kertynyt osaamista erityisesti kehityksellisen kielihäiriön ja puhemotoriikan kuntoutuksesta.

Koulutukset

Autismikirjon kuntoutus

 • PRT
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet

Puhemotorinen kuntoutus

 • PROMPT
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
 • Havainnoi lisää
 • OPT
 • Myofunktionaalisen ajattelun perusteita
 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

 • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen
 • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen koulutus I ja II
 • Ipad kuntoutuksessa
 • Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikaatioon
 • Lähiyhteisön ohjaus

Syömisvaikeuksien kuntoutus

 • Lasten syömispulmat ja niiden kuntouttaminen

Muita koulutuksia

 • GAS-logopedisessa viitekehyksessä
Siirry yhteystiedot-sivulle