Sandra Naalisvaara

Toimintaterapeutti (AMK)
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Toimintaterapia

Työskentelen toimintaterapeuttina Espoossa, Vantaalla ja Porvoossa toteuttaen terapiaa pääasiassa lapsiasiakkaiden parissa. Aiemmin olen työskennellyt erilaisilla Kelan järjestämillä lapsiperheiden sopeutumisvalmennuskursseilla (ADHD, autisminkirjo). Sopeutumisvalmennuskursseilla työskentelyn myötä sain arvokasta tietoa ja kokemusta neuropsykiatrisista häiriöistä, mitä voin hyödyntää myös nykyisessä työssäni. Olen erityisen kiinnostunut aistisäätelyn haasteiden vaikutuksesta lapsen kehitykseen ja oppimiseen. Koen tärkeäksi toteuttaa terapiaa vahvuuslähtöisesti ilon ja leikin kautta, mikä motivoi lasta sitoutumaan toimintaan tukien näin kehittymistä ja uuden oppimista. Toteutan terapiaa suomen kielellä ja lapsen tarpeiden mukaan käytän työssäni puhetta korvaavia ja tukevia kommunikointikeinoja (kuvat).

Siirry yhteystiedot-sivulle