Saila Seppänen

SI-terapeutti, fysioterapeutti, NDT-vauvaterapeutti
Palvelukielet: Suomi, Englanti
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Fysioterapia

Työskentelen vauvojen, lasten sekä nuorten parissa Joensuun alueella. Täydennyskoulutuksissa olen syventänyt tietämystäni laajasti lasten kokonaiskehityksen tukemiseen sekä monipuolisiin terapiamenetelmiin, mm. NDT-Bobath/ NDT- Bobath vauvat sekä sensorisen integraation terapian (SI) sekä arvioinnin (SIPT, EASI) koulutukset. Käytän työssäni tukiviittomia ja kuvakommunikoinnin menetelmiä. Leikki ja ilo ovat oleellinen osa terapiaa. Perhelähtöinen ja lähihenkilöstöä ohjaava lähestymistapa on läsnä työssäni. Annan fysioterapiaa suomeksi ja englanniksi.

Koulutukset

  • Sensorisen integraation teorian ja terapian erikoistumisopinnot
  • Sensorin integraation testi- ja terapiakoulutus
  • Evaluation in Ayres Sensory Integration (EASI) arviointimenetelmäkoulutus
  • ICF lasten kuntoutuksessa
  • NDT-kurssi (Neurodevelopmental treatment, Bobath)
  • NDT-vauvaterapiakurssi (Neurodevelopmental treatment, Bobath)
  • Zones of Regulation-menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena
  • Psykoterapian perusvalmiudet
  • Erityispedagogiikan perusopinnot
Siirry yhteystiedot-sivulle