Sabrina Schalin

puheterapeutti, tiimikoordinaattori Uusimaa
Palvelukielet: Suomi, Englanti, Ruotsi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen pääkaupunkiseudulla suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Minulla on kokemusta lasten epäselvän puheen, kielenkehityksen ja vuorovaikutusten pulmien kuntoutuksesta. Kuntoutan erityisen mielelläni lapsia, joilla on kielen kehityksen tai epäselvän puheen pulmia tai kuulovamma. Käytän työssäni aktiivisesti puhetta tukevia ja korvaavia keinoja, kuten kuvia, kommunikointikansioita, tukiviittomia ja piirtämistä. Minulle on tärkeää toteuttaa terapiaa yksilöllisesti lasten mielenkiinnon kohteita ja vahvuuksia huomioiden, läheisessä yhteistyössä lapsen lähiympäristön kanssa. Parasta työssäni on seurata asiakkaitteni kehitystä ja nähdä heidän ilonsa onnistumisen hetkissä!

Koulutukset

Epäselvän puheen kuntoutus

 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
 • Lasten äänteellistien pulmien kuntoutus
 • Apusanamenetelmä koulutus
 • Taldyspraxi hos barn – utredning, behandling och evidens
 • Kielijänne – tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista

Kielellisten vaikeuksien kuntoutus

 • Luetaanko- tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä kirjojen käyttämisessä puheterapiassa
 • Valikoiva puhumattomuus
 • Mielekkään kielen resepti
 • Lasten kerrontataitojen tukeminen
 • Språkstörning och språkliga svårigheter hos skolbarn

Autismikirjon kuntoutus

 • PRT
 • PECS
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

Kuulovammaisten kuntoutus

 • Satakieliseminaarit 2019 ja 2020
 • Audiologian päivät kevät ja syksy 2022
 • Auditiivisverbaalisen menetelmän seminaari

AAC-aiheiset koulutukset

 • Kuvat kielihäiriöisen lapsen kuntoutuksessa -verkkokoulutus
 • Tydliggörande pedagogik
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuva kommunikointiin
 • Stif utbildningdag i AKK

Muut koulutukset

 • Att jobba med människor
 • Yhteistyönohjaus
 • Etäpuheterapiaa
 • Lämmin suorapuheisuus sopimisen työkaluna puheterapiassa
 • Monikielisten lasten kielenkehitys
 • Leikki lapsen kehityksen tukena -koulutukseen
 • Barn med utmanande beteende
 • Etäkuntoutus puheterapiassa
 • ICF
 • Kohtaamisia terapiatyössä
 • Nuoren mielen ensiapu
 • Monikielisten lasten kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen
Siirry yhteystiedot-sivulle