Sabrina Schalin

Puheterapeutti, tiimikoordinaattori Uusimaa
Palvelukielet: Suomi, Englanti, Ruotsi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen pääkaupunkiseudulla suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Minulla on kokemusta lasten epäselvän puheen, kielenkehityksen ja vuorovaikutusten pulmien kuntoutuksesta. Kuntoutan erityisen mielelläni lapsia, joilla on kielen kehityksen tai epäselvän puheen pulmia tai kuulovamma. Käytän työssäni aktiivisesti puhetta tukevia ja korvaavia keinoja, kuten kuvia, kommunikointikansioita, tukiviittomia ja piirtämistä. Minulle on tärkeää toteuttaa terapiaa yksilöllisesti lasten mielenkiinnon kohteita ja vahvuuksia huomioiden, läheisessä yhteistyössä lapsen lähiympäristön kanssa. Parasta työssäni on seurata asiakkaitteni kehitystä ja nähdä heidän ilonsa onnistumisen hetkissä!

Siirry yhteystiedot-sivulle