Sabina Rajalin

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi, Ruotsi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen puheterapeuttina Uudenmaan alueella, päänsääntöisesti Porvoossa, Sipoossa ja pääkaupunkiseudulla. Työkieleni ovat suomi ja ruotsi, tarvittaessa annan ohjausta myös englanniksi. Asiakasryhmäni koostuu päänsääntöisesti lapsista ja nuorista, joilla on erityyppisiä vuorovaikutuksen, oraalimotoriikan, puheen selkeyden, puheilmaisun, puheen ymmärtämisen ja kommunikoinnin pulmia. AAC-keinot, kuten kuvakommunikointi ja tukiviittomat, ovat tärkeä osa työtäni. Teen myös puheterapeuttisia arviointeja. Minulle on tärkeää, että luottamus on terapiasuhteen perustana ja että puheterapiasta tehdään yhdessä hetki, joka on asiakkaalle mielekäs ja antoisa. Lisäksi painotan yhteistyötä lähipiirin kanssa, jotta asiakkaan edistykset siirtyisivät myös arkeen. Parasta puheterapiassa on nähdä, kun asiakkaalle tulee onnistumisen tunne edistymisensä myötä.

Jag arbetar som talterapeut i Nyland, främst Borgå, Sibbo och i huvudstadsregionen. Mina arbetsspråk är svenska och finska. Handledning kan vid behov ges på engelska. Min klientgrupp består främst av barn och unga med olika sorters utmaningar inom bland annat växelverkan, kommunikation, oralmotorik, taltydlighet, språkförståelse och talproduktion. Alternativ och kompletterande kommunikation, såsom bildstöd, bildkommunikation och tecken som stöd, är en viktig del av mitt arbete. Jag gör även språkliga bedömningar. För mig är det viktigt att ha förtroende som grund i klient-terapeut relationen och att tillsammans göra talterapin till en stund som är motiverande och givande för klienten. Ytterligare prioriterar jag ett nära samarbete med näromgivningen för att klientens framsteg även skall överföras till vardagen. En av de bästa sakerna med talterapin är att se glädjen hos klienterna då de gör framsteg.

Koulutukset

Kielellisten vaikeuksien kuntoutus

 • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen

 • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus

Epäselvän puheen kuntoutus

 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
 • Puhemotoriikan perusteet

Autismikirjon kuntoutus

 • PRT
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
 • Jaetut hetket: Näin tuet pienten lasten sosiaalisen kommunikaation perustaitoja

AAC-aiheiset koulutukset

 • Tydliggörande pedagogik
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuva kommunikointiin
 • Tukiviittomakielen peruskurssi

Syömisvaikeuksien kuntoutus

 • Sensoriset pulmat syömishaasteiden taustalla – miten arvioin ja kuntoutan?
 • Mitä jokaisen terapeutin tulisi tietää syömispulmien selättämisestä

Muut koulutukset

 • Att jobba med människor
Siirry yhteystiedot-sivulle