Reetta Partanen

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2019. Valmistumisen jälkeen olen tehnyt sekä arviointi- että kuntoutustyötä perusterveydenhuollossa lasten ja aikuisten parissa. Tällä hetkellä työskentelen kuntouttavana puheterapeuttina pääsääntöisesti lasten kanssa. Eniten kokemusta minulle on karttunut viivästyneen puheen- ja kielenkehityksen, kehityksellisen kielihäiriön ja puhemotoriikan kuntoutuksesta. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten kuvia ja tukiviittomia. Työskentelen tällä hetkellä Oulun ja Iin alueella. Työskentelykieleni on suomi. Kuntoutustyössä haluan luoda asiakkaalle luottamuksellisen ja positiivisen harjoitteluympäristön, jossa jokaisella terapiakäynnillä asiakas saa onnistumisen kokemuksia. Minulle on tärkeää myös tiivis yhteistyö lähiyhteisön kanssa sekä yhteisön arjen voimavarojen huomioiminen.

Koulutukset

Autismikirjon kuntoutus

  • PRT-koulutus

Puhemotorinen kuntoutus

  • OPT
  • Puhemotoriikan perusteet
  • Äänteellisten taitojen vakiinnuttamiseen liittyviä näkökulmia lasten puheen kuntoutuksessa

Syömisvaikeuksien kuntoutus

  • Syömisvaikeudet ja niiden kuntoutus

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

  • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen
  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
  • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus
Siirry yhteystiedot-sivulle