Niina Oikarinen

Puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2002. Minulla on monipuolisesti kokemusta eri häiriöryhmien arvioinnista ja kuntoutuksesta. Erityisesti olen kiinnostunut lasten kielellisten vaikeuksien ja epäselvän puheen kuntoutuksesta sekä lasten vuorovaikutusongelmien (autisminkirjon häiriöt) ja syömisongelmien kuntoutuksesta. Työskentelen puheterapeuttina Limingan ja Oulun alueella, lisäksi minulla on etäterapia-asiakkaita eri puolilta Suomea. Teen työtäni suomen kielellä, mutta vanhempien ohjaus onnistuu tarvittaessa myös englannin kielellä. Käytän työssäni puhetta tukevia kommunikointikeinoja, kuten kuvia ja tukiviittomia.

Siirry yhteystiedot-sivulle