Milla Rasila

Puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2020. Minulla on kokemusta sekä julkisella että yksityisellä puolella työskentelystä. Perusterveydenhuollossa työskennellessäni olen tehnyt lasten kielellisiä arvioita. Tällä hetkellä työskentelen pääosin lasten kanssa ja toimin kuntouttavana terapeuttina Oulun eteläpuolella (Oulu, Kempele, Tyrnävä, Liminka). Lisäksi teen etäterapiaa mahdollisuuksien mukaan.  

Olen kiinnostunut erityisesti kielellisten haasteiden sekä puhemotoristen vaikeuksien kuntoutuksesta. Työskentelyotteeni on lempeä ja samalla päämäärätietoinen asiakkaan ja hänen perheensä voimavarat huomioon ottaen. Työssäni tähtään mahdollistamaan lapselle kuntouttavan arjen, jossa tietotaitoni siirtyy ohjauksen kautta asiakkaan lähiympäristöön. Tukiviittomien ja kuvien käyttäminen (AAC-keinot) ovat luonnollinen osa työskentelyäni. Olen tehnyt töitä myös monikielisten perheiden parissa ja erilaisten tulkkipalveluiden käyttö on tullut tutuksi. 

Siirry yhteystiedot-sivulle