Marika Myllylä

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Aikuiset, Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Toimin lapsiasiakkaiden parissa Oulun alueella. Minulla on erityisosaamista vuorovaikutuksen, autismin kirjon, valikoivan puhumattomuuden ja syömisvaikeuksien kuntoutuksesta. Olen valmistunut kognitiiviseksi psykoterapeutiksi vuonna 2021, lisäksi minulla on neuropsykiatrinen valmentaja, Theraplay Practitioner ja SOS-feeding koulutukset.

Koulutukset

Neuropsykiatrinen valmentaja
Psykoterapeutti
Theraplay Pracitioner

Autismikirjon kuntoutus

 • Autismikirjon vaikeudet puheterapeutin näkökulmasta
 • ABA- seminaari
 • Early Start Denver Model – AdvancedCourse Workshop
 • ADHD ja autismi – keskittymistä ja sosiaalisuutta etsimässä

Syömisvaikeuksien kuntoutus

 • Autismikirjoon ja aistipoikkeavuuksiin liittyvät syömisongelmat
 • Taaperoiden syömisvaikeudet
 • Feeding difficulties in children
 • Näkökulmia lasten ja aikuisten syömisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen
 • SOS-eating
 • Erilaisia lähestymistapoja lasten syömisvaikeuksien kuntoutuksessa

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

 • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen

Muita koulutuksia

 • Working with selektiv mutism
Siirry yhteystiedot-sivulle