Maarit Raudaskoski

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Aikuiset, Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Olen valmistunut Oulun yliopistosta v. 2010. Olen toiminut terveyskeskuspuheterapeuttina arviointi-ja kuntoutustyössä 3 vuoden ajan ja sen jälkeen keskittynyt pääasiallisesti kuntoutustyöhön pienistä lapsista aikuisasiakkaisiin. Olen toiminut myös etäpuheterapeuttina lähityön ohessa. Tavoitteena työssäni on auttaa asiakasta ja hänen lähi-ihmisiään parhaalla mahdollisella tavalla ja toiveenani on tiivis yhteistyö, perheen ja omaisten toiveita ja elämäntilannetta kuunnellen. Tärkeänä osana on myös yhteistyö päiväkodin ja koulun ym. kanssa. Käytän työssäni kuvakommunikaatiota ja tukiviittomia tarvittaessa apuna. Puheterapeuttina olen helposti lähestyttävä ja kannustava.

Olen tehnyt töitä laajasti puheterapeuttiseen kuntoutukseen liittyen mm. kehitykselliseen kielihäiriön, artikulaation ja ylipäätään puhemotoriikan, puheen ymmärtämisen, kerronnan, sanavaraston kartuttamisen, lukivalmiuksien ja lukihaasteiden tukemiseen koskien. Kokemusta minulla on myös paljon varhaisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kuntouttamisesta, esim. autismin kirjoon, vuorovaikutuksen haasteisiin sekä kehitysvammaan liittyvään puheterapeuttiseen kuntoutukseen. Lisäksi minulla on ollut aikuisasiakkaina myös ihmisiä, joilla on mm. afasia, ALS tai dysartria.

Olen toiminut lähihoitajien ja koulunkäyntiavustajien opintoihin liittyvien puheterapiakurssien opettajana Oulun sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa, myöhemmin jonkin aikaa Oulun yliopiston opettajana sekä logopedian opiskelijoiden ohjaajana. Satunnaisesti luennoin puheterapiasta mm. terveydenhoitajaopiskelijoille. Pidän työstäni ja kaikkeen siihen liittyvästä äärimmäisen paljon. Asiakkaan kehittyminen taidoissaan tuottaa valtavasti iloa myös minulle.

Koulutukset

Puhemotorinen kuntoutus

  • Puhumattoman lapsen kuntoutus ja vokaalien kuntoutus
  • OPT
  • K-äänteen kuntoutus
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

Syömisvaikeuksien kuntoutus

  • Feeding therapy: A Sensory-Motor Approach

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

  • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen
  • Ytimessä – monipuolista kommunikointia ydinsanasto avulla

Muita koulutuksia

  • Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähiympäristön ohjaus
  • Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi
Siirry yhteystiedot-sivulle