Maarit Raudaskoski

Puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Aikuiset, Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Olen valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 2010. Työskentelen puheterapeuttina Oulun alueella ja teen myös etäkuntoutusta ympäri Suomea. Minulla on työkokemusta puheterapeuttisesta arviointityöstä useamman vuoden ajalta terveyskeskuksessa, mutta erityisesti pitkäkestoisemmasta kuntoutustyöstä lasten parissa yksityisellä sektorilla noin seitsemän vuoden ajalta. Työskentelen lasten lisäksi myös aikuisneurologisten asiakkaiden kanssa.

Lasten parissa tehtyyn työhön on sisältynyt mm. viivästyneen puheen ja kielen kuntoutus, kielellisten vaikeuksien, epäselvän puheen, vuorovaikutuksen sekä lukitaitoihin liittyvien oppimisvaikeuksien kuntoutus. Puheterapiatyön ohella olen tehnyt opettajan töitä liittyen alaani. Teen töitä asiakasta ja asiakasperhettä yksilöllisesti kuunnellen ja välittäen.

Siirry yhteystiedot-sivulle