Louna Juntunen

puheterapeutti, FM
Palvelukielet: Suomi, Englanti, Ruotsi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Toimin puheterapeuttina Porvoossa ja lähialueella. Työkieleni on pääasiassa suomi, mutta pystyn tarjoamaan ohjausta tarvittaessa myös ruotsiksi ja englanniksi. Teen sekä kuntouttavaa että arvioivaa terapiatyötä lasten parissa. Puheterapeuttina minulle on erityisen tärkeää asiakkaan ja hänen lähipiirinsä lämmin kohtaaminen sekä luottamussuhteen luominen. Minua kiinnostaa erityisesti vuorovaikutuksen pulmien (autismin kirjo), kielellisten taitojen ja puhemotoriikan haasteiden kuntoutus. Käytän työssäni päivittäin puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä.

Koulutukset

Epäselvän puheen kuntoutus

  • Puhemotoriikan perusteet
  • Kielijänne – tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista

Kielellisten vaikeuksien kuntoutus

  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla – työpaja
  • Hyväksi havaitut käytännön vinkit puheen ymmärtämisen kuntoutukseen

Autismikirjon kuntoutus

  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
Siirry yhteystiedot-sivulle