Louna Juntunen

Puheterapeutti, FM
Palvelukielet: Suomi, Englanti, Ruotsi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Toimin puheterapeuttina Porvoossa ja lähialueella. Työkieleni on pääasiassa suomi, mutta pystyn tarjoamaan ohjausta tarvittaessa myös ruotsiksi ja englanniksi. Teen sekä kuntouttavaa että arvioivaa terapiatyötä lasten parissa. Puheterapeuttina minulle on erityisen tärkeää asiakkaan ja hänen lähipiirinsä lämmin kohtaaminen sekä luottamussuhteen luominen. Minua kiinnostaa erityisesti vuorovaikutuksen pulmien (autismin kirjo), kielellisten taitojen ja puhemotoriikan haasteiden kuntoutus. Käytän työssäni päivittäin puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä.

Siirry yhteystiedot-sivulle