Leena Mäkinen

Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen suomen kielellä puheterapeuttina Oulun alueella. Eniten työkokemusta minulla on alle kouluikäisten lasten kanssa työskentelystä, ja minulle on ohjautunut kuntoutukseen erityisesti lapsia, joilla on kielenkäyttöön ja vuorovaikutukseen liittyviä haasteita sekä lapsia, jolla on epäselvä puhe. Olen myös jatkokouluttautunut näihin aihealueisiin liittyen. Puheterapiatyön lisäksi teen tutkimustyötä lasten kielenkäyttötaidoista. Olen myös kiinnostunut arviointi- ja kuntoutusmenetelmien kehittämisestä puheterapeuttien työn tueksi. Teen työtäni uteliaana ja haluan kehittää ammattitaitoani jatkuvasti. Koen itseni onnekkaaksi, koska saan tehdä työkseni sitä, mistä aidosti pidän.

Koulutukset

Tohtorintutkinto

Autismikirjon kuntoutus

 • ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa
 • Early Start Denvel model – advanced course
 • Early Start Denvel model – introduction course
 • Autismi congressi
 • Autism Europe Congress
 • PECS Level 1
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen käytännöt ja soveltaminen

Puhemotorinen kuntoutus

 • PROMPT
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksia -erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
 • OPT 1
 • OPT 2
 • Sensory motor approach to apraxia of speech
 • Kosketusvihjeen käyttäminen
 • Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeutille

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

 • Puheen ja kielen yhdistyksen täydennyskoulutus
 • Lapsen puheen kuntoutuksen prosesseja
 • Kehityksellisen kielihäiriön monet kasvot
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
 • Satakieliseminaari
 • Lähiyhteisön ohjaaminen

Muita koulutuksia

 • Laulupiirtämisen perusteet
 • Ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin
 • Etäpuheterapiaa
 • Gas- logopedisessä viitekehyksessä
Siirry yhteystiedot-sivulle