Leena Mäkinen

Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen suomen kielellä puheterapeuttina Oulun alueella. Eniten työkokemusta minulla on alle kouluikäisten lasten kanssa työskentelystä, ja minulle on ohjautunut kuntoutukseen erityisesti lapsia, joilla on kielenkäyttöön ja vuorovaikutukseen liittyviä haasteita sekä lapsia, jolla on epäselvä puhe. Olen myös jatkokouluttautunut näihin aihealueisiin liittyen. Puheterapiatyön lisäksi teen tutkimustyötä lasten kielenkäyttötaidoista. Olen myös kiinnostunut arviointi- ja kuntoutusmenetelmien kehittämisestä puheterapeuttien työn tueksi. Teen työtäni uteliaana ja haluan kehittää ammattitaitoani jatkuvasti. Koen itseni onnekkaaksi, koska saan tehdä työkseni sitä, mistä aidosti pidän.

Siirry yhteystiedot-sivulle