Laura Tervo

Puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Olen valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 2009, minkä jälkeen olen toiminut yksityisellä puolella kuntouttavana puheterapeuttina Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Oulun ja Lapin alueella. Olen toiminut terapeuttina sekä Kelan että kunnan asiakkaille, lapsista vanhuksiin. Teen työtä koko sydämellä jokaisen yksilöllisesti kohdaten ja minulle on tärkeää huomioida asiakkaani kuntoutukseen liittyen myös lähiympäristön voimavarat. Vuosien saatossa olen saanut asiakkaiden kautta kokemusta ja koulutusta useiden erilaisten puheterapeuttisten pulmien kuntoutuksesta, mutta vahvimpina osaamisalueinani koen erityisesti varhaisen vuorovaikutuksen, autismin kirjon häiriöihin liittyvien pulmien sekä puheen motoristen häiriöiden kuntoutuksen. Erilaiset kommunikoinnin apuvälineet ovat myös tuttuja ja suhtaudun niiden käyttöön erityisellä mielenkiinnolla.

Koulutuksia olen käynyt muun muassa varhaiseen vuorovaikutukseen ja kommunikointiin (mm. PRT, ABA-PRT, Voimauttava vuorovaikutus, Leikki sijansa saakoon, PECS-I & II, Kommunikoinnin kolmio ja kulmakivet, Early Start Denver Model) sekä puheen ja syömisen motoriikkaan (mm. OPT-Oral Placement Therapy, Apraxia, PROMPT) liittyen.

Siirry yhteystiedot-sivulle