Laura Mäki-Petäjä

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen puheterapeuttina Espoossa, Vantaalla ja Lohjalla. Tarvittaessa teen myös etäkuntoutusta. Asiakkaani ovat lapsia, joilla on erilaisia puheen, kielen ja vuorovaikutuksen pulmia. Vahvimpia osaamisalueitani ovat kehityksellisen kielihäiriön sekä epäselvän puheen kuntouttaminen. Minulle on tärkeää toteuttaa puheterapiaa vahvuuslähtöisesti lapsen mielenkiinnon kohteita kuunnellen sekä leikin, ilon ja onnistumisten kokemusten kautta. Toteutan puheterapiaa suomen kielellä. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja (kuvat, tukiviittomat).

Koulutukset

Kielellisten vaikeuksien kuntoutus

  • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus

Epäselvän puheen kuntoutus

  • Milloin ja miten käytät erilaisia välineitä puheterapian tukena?

Autismikirjon kuntoutus

  • PRT
  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

Muut koulutukset

  • Monikielisten lasten kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen
Siirry yhteystiedot-sivulle