Krista Tuohimaa

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Aikuiset, Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaalla. Tällä hetkellä asiakkaani ovat pääasiassa lapsia, mutta minulla on kokemusta myös aikuisten puheterapeuttisesta kuntoutuksesta. Teen parhaillani väitöstutkimusta kuulovikaisten lasten sosiaaliseen kommunikointiin liittyen.

Koulutukset

Filosofian tohtorin tutkintoon vaadittavat jatko-opinnot

Puhemotorinen kuntoutus

 • OPT
 • Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa
 • Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa
 • Apusanamenetelmäkoulutus
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
 • Kättä pidempää helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa

Syömisvaikeuksien kuntoutus

 • Lasten syömisongelmat

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

 • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen
 • Väreillä puhumaan
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus
 • Satakieliseminaari
 • Pragmatics, play and theory of mind
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
 • Lasten sosiaalisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen vaikeudet

Muita koulutuksia

 • Monimuotoinen monikielisyys
 • GAS-koulutus
 • Miten tuemme huonokuuloisen lapsen kielen kehitystä ja pragmaattisia taitoja
 • Aikuisneurologisten asiakkaiden nielemisvaikeuksien kuntoutus
 • Näkökulmia vuorovaikutukseen,
 • Valtakunnalliset audiologian päivät:
 • Hearing across the lifespan
 • Erityispedagogiikan perusopinnot
 • Mielenterveyden ensiapu
 • Luetaanko – Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä kirjojen käyttämisestä osana puheterapiaa
 • AVT (Auditory Verbal Therapy)
 • Kannusta minut vahvaksi. Miten tunnistaa ja puuttua lasten kaltoinkohteluun ja miten auttaa lapsia ja vanhempia
 • Kielenhuolto
 • Satakieliseminaari: Kuulovammaisten lasten pragmaattisten taitojen kehittäminen
 • Teknisen audiologian koulutuspäivät
 • Kun tunteet tempaavat – aikuiset lasten tukena tunteiden kokemisessa ja ilmaisussa
 • Eleet kommunikoinnin osana
 • Sosiaalinen kommunikaatio. Arvioinnista toimivaan kuntoutukseen, opetukseen ja ohjaukseen
 • Logopediset haasteet aivoverenkiertohäiriön ja aivovamman jälkitiloissa
 • Mistä apua arkeen lasten neuropsykiatrisissa ongelmissa
 • Tukiviittomakoulutus
Siirry yhteystiedot-sivulle