Julia Lindvall

Puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Valmistuin Oulun yliopistosta vuonna 2020, jonka jälkeen siirryin työskentelemään yksityisen sektorin puolelle. Suoritin loppuharjoitteluni Oulun yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian yksikössä, jossa sain kerryttää mukavasti kokemusta etenkin nepsy-lasten kanssa työskentelystä ja lasten puheen ja kielen kehityksen arvioinnista. Työskentelen puheterapeuttina sekä kunnan että Kelan asiakkaille Pirkkalassa, Tampereella ja Ylöjärvellä. Toteutan puheterapiaa suomen kielellä kuvakommunikoinnin menetelmiä hyödyntäen. Lähiyhteisöä ohjaan ensisijaisesti suomen kielellä, mutta tarvittaessa ohjaus luonnistuu minulta myös englanniksi. Tällä hetkellä asiakaskuntani koostuu lapsista ja nuorista, joilla ilmenee vaikeuksia puheen, kielen tai kommunikoinnin saralla. Puheterapeuttina olen erityisen kiinnostunut vuorovaikutuksen, puhemotoriikan, kielellisten vaikeuksien ja luki-vaikeuksien kuntouttamisesta.

Olen käynyt seuraavat koulutukset

2020 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikaatioon
2021 Puhemotoriikan perusteet
2021 Taaperoiden syömisvaikeudet
2021 Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus
2021 Mitä kaikkien terapeuttien pitäisi tietää syömispulmien selättämisestä
2021 PRT-menetelmän johdantokoulutus
2022 Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla I

Siirry yhteystiedot-sivulle