Julia Lindvall

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Valmistuin Oulun yliopistosta vuonna 2020, jonka jälkeen siirryin työskentelemään yksityisen sektorin puolelle. Suoritin loppuharjoitteluni Oulun yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian yksikössä, jossa sain kerryttää mukavasti kokemusta etenkin nepsy-lasten kanssa työskentelystä ja lasten puheen ja kielen kehityksen arvioinnista. Työskentelen puheterapeuttina sekä kunnan että Kelan asiakkaille Pirkkalassa, Tampereella ja Ylöjärvellä. Toteutan puheterapiaa suomen kielellä kuvakommunikoinnin menetelmiä hyödyntäen. Lähiyhteisöä ohjaan ensisijaisesti suomen kielellä, mutta tarvittaessa ohjaus luonnistuu minulta myös englanniksi. Tällä hetkellä asiakaskuntani koostuu lapsista ja nuorista, joilla ilmenee vaikeuksia puheen, kielen tai kommunikoinnin saralla. Puheterapeuttina olen erityisen kiinnostunut vuorovaikutuksen, puhemotoriikan, kielellisten vaikeuksien ja luki-vaikeuksien kuntouttamisesta.

Koulutukset

Autismikirjon kuntoutus
 • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus
 • PRT
Puhemotorinen kuntoutus
 • Introduction to CAS
 • Lasten puhehäiriöiden kuntoutus
 • OPT1
 • Puhemotoriikan perusteet
 • Äänteellisten taitojen vakiintumiseen liittyviä näkökulmia puheen kuntoutuksessa
Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
 • Lasten kerrontataidot
 • Nimeäminen ja sananlöytäminen – arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaus
Muita koulutuksia
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikaatioon
 • Trauma ja kieli
Siirry yhteystiedot-sivulle