Johanna Ventola

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Aikuiset, Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Koulutukset

Autismikirjon kuntoutus

  • PRT
  • Aistikoulutus

Puhemotorinen kuntoutus

  • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe

Syömisvaikeuksien kuntoutus

  • SOFFI

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

  • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus
  • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen

Muita koulutuksia

  • Valikoiva puhumattomuus
Siirry yhteystiedot-sivulle