Johanna Ruusuvuori

puheterapeutti, tiimikoordinaattori
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen puheterapeuttina Pirkanmaan alueella. Asiakaskuntaani kuuluu lapsia ja nuoria, joilla on erilaisia vuorovaikutuksen, kielen kehityksen, puhemotoriikan ja syömisen haasteita. Kuntouttavan terapiatyön lisäksi olen saanut kokemusta puheterapia-arvioiden tekemisestä työskennellessäni aiemmin lastenneurologian klinikalla Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. Toteutan lasten puheterapiaa suomen kielellä ja ohjauskäyntejä voin toteuttaa myös englannin kielellä. Käytän työssäni päivittäin tukiviittomia ja kuvakommunikoinnin menetelmiä. Minulla on myös muusikon koulutus ja käytän puheterapiatyössä apuna erilaisia musiikillisia keinoja.

Olen käynyt mm. seuraavia koulutuksia vuorovaikutukseen ja kommunikointiin liittyen (Hanen: More than words, AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät, Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö) sekä syömisen sensomotoriikkaan liittyen (S.O.S. Feeding, OPT1, lasten syömishäiriöt, imeväisikäisen syömishäiriöt).

Koulutukset

 • AAC
 • Tukiviittomat
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kerronta
 • Lähiyhteisön ohjausta
 • Äänteelliset pulmat (mm. dyspraksia)
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Autismi (mm. PRT, More than Words)
 • Pragmaattiset haasteet
 • Puhemotoriikka (mm. OPT 1, kosketusvihjeet)
 • Syöminen (mm. SOS feeding)
Siirry yhteystiedot-sivulle