Johanna Ruusuvuori

puheterapeutti, tiimikoordinaattori
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen puheterapeuttina Pirkanmaan alueella. Asiakaskuntaani kuuluu lapsia ja nuoria, joilla on erilaisia vuorovaikutuksen, kielen kehityksen, puhemotoriikan ja syömisen haasteita. Kuntouttavan terapiatyön lisäksi olen saanut kokemusta puheterapia-arvioiden tekemisestä työskennellessäni aiemmin lastenneurologian klinikalla Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. Toteutan lasten puheterapiaa suomen kielellä ja ohjauskäyntejä voin toteuttaa myös englannin kielellä. Käytän työssäni päivittäin tukiviittomia ja kuvakommunikoinnin menetelmiä. Minulla on myös muusikon koulutus ja käytän puheterapiatyössä apuna erilaisia musiikillisia keinoja.

Olen käynyt mm. seuraavia koulutuksia vuorovaikutukseen ja kommunikointiin liittyen (Hanen: More than words, AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät, Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö) sekä syömisen sensomotoriikkaan liittyen (S.O.S. Feeding, OPT1, lasten syömishäiriöt, imeväisikäisen syömishäiriöt).

Koulutukset

Autismikirjon kuntoutus
 • Hanen: More than words certificate Workshop
 • Autismin kirjon vaikeudet puheterapeutin näkökulmasta
 • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus
Puhemotorinen kuntoutus
 • OPT1
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
 • Äänteellisten taitojen vakiintumiseen liittyviä näkökulmia
 • Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa
 • Dyspraksia-teemapäivä
Kielellisten taitojen kuntoutus
 • Esikielellisestä vaiheesta kielelliseen vaiheeseen
 • Kielellinen erityisvaikeus -teemapäivät
 • Luetaanko: tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä kirjojen käyttämisestä puheterapiassa
 • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen
AAC-menetelmät
 • Tukiviittoma-kurssit 1 ja 2
 • Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla
 • Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö
 • AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät
Syömistaitojen kuntoutus
 • Assessment and Treatment using the SOS Approach to Feeding
 • Lasten syömishäiriöt
 • Imeväisikäisten syömishäiriöt
 Muita koulutuksia
 • Leikki sijansa saakoon!
 • Mieli mukana terapiatyössä – puheterapeutti yhteistyötä rakentamassa
 • Ohjaaminen ja muutosmotivaation herättely terapiatyössä
 • Trauma ja kieli
Siirry yhteystiedot-sivulle