Johanna Kuusela

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Toimin puheterapeuttina Oulun alueella ja lähikunnissa. Työskentelen pääasiassa lasten kanssa, joilla on erilaisia puheen, kielen ja kommunikoinnin haasteita.

Koulutukset

  • Kuvat kielihäiriöisen lapsen kuntoutuksessa
  • Puheen ymmärtämisen vaikeudet
  • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus
Siirry yhteystiedot-sivulle