Johanna Hautala

Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen puheterapeuttina Oulun ja lähikuntien alueella. Asiakkainani on tällä hetkellä lapsia ja nuoria. Työskentelen mielelläni monenlaisten puheen ja kielen pulmien parissa, mutta erityisinä mielenkiinnon kohteinani ovat kehitykselliseen kielihäiriöön liittyvät puheen ymmärtämiseen ja tuottoon, vuorovaikutukseen ja kielenkäyttötilanteisiin liittyvät haasteet. Kuntoutuksen vaikutuksellisuuden arviointi ja seuranta sekä tehokkaiden kuntoutusmenetelmien kehittäminen ovat sydäntäni lähellä.

Koulutukset

  • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen
  • Monikielisten lasten kuntoutus ja vanhempien ohjaus
  • Lisää varmuutta tavoitteen asetteluun GAS-työpaja
Siirry yhteystiedot-sivulle