Jenni Pakarinen

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen puheterapeuttina Pirkanmaan alueella. Asiakaskuntani koostuu päiväkoti- ja kouluikäisistä lapsista, joiden kuntoutuksen keskiössä ovat vuorovaikutustaidot, puheen ja kielen kehityksen tukeminen ja puhemotoriikka. Olen kerryttänyt kokemusta sekä puheterapia-arvioiden että kuntoutuksen toteuttamisesta aiemmissa töissäni Pirkanmaan alueen perusterveydenhuollossa. Toteutan puheterapiaa suomeksi ja ohjauskäyntejä tarpeen mukaan myös englanniksi. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, muun muassa kuvia ja tukiviittomia. Kohtaan asiakkaat lämpimästi ja olen luova keksimään erilaisia menetelmiä kuntoutukseen, jotka motivoivat asiakasta. Koen toimivan yhteistyön lähiympäristön kanssa oleelliseksi osaksi vaikuttavaa puheterapiaa ja panostan työssäni tähän.

 

Koulutukset

  • Puheen sujuvuuden hallinnan keinot änkytysterapiassa
Siirry yhteystiedot-sivulle