Jelina Hellroos

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi, Ruotsi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Jag arbetar som talterapeut i Borgå men rör mig även i Sibbo och Lovisa. Mitt arbetsspråk är svenska men jag handleder även föräldrar på finska och engelska. Till min klientgrupp hör barn och unga i alla åldrar och jag har erfarenhet av att arbeta med barn med olika tal-, språk- och kommunikationssvårigheter samt barn inom autismspektrumet. För mig är det viktigt att barnen känner sig trygga och trivs i talterapin. Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder är en viktig del av mitt arbete och jag använder mig av stödtecken och bildkommunikation (lösa bilder men även kommunikationskartor och -mappar). Jag har även erfarenhet av att göra bedömningar av tal-, ät- och språkutvecklingen hos barn.

Koulutukset

Kielellisten vaikeuksien kuntoutus

 • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen
 • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus

Epäselvän puheen kuntoutus

 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
 • Puhemotoriikan perusteet

Autismikirjon kuntoutus

 • PRT
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
 • Jaetut hetket: Näin tuet pienten lasten sosiaalisen kommunikaation perustaitoja

AAC-aiheiset koulutukset

 • Tydliggörande pedagogik
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuva kommunikointiin
 • Tukiviittomakielen peruskurssi

Syömisvaikeuksien kuntoutus

 • Sensoriset pulmat syömishaasteiden taustalla – miten arvioin ja kuntoutan?
 • Mitä jokaisen terapeutin tulisi tietää syömispulmien selättämisestä
Siirry yhteystiedot-sivulle