Jelina Hellroos

Puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi, Ruotsi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Jag arbetar som talterapeut i Borgå men rör mig även i Sibbo och Lovisa. Mitt arbetsspråk är svenska men jag handleder även föräldrar på finska och engelska. Till min klientgrupp hör barn och unga i alla åldrar och jag har erfarenhet av att arbeta med barn med olika tal-, språk- och kommunikationssvårigheter samt barn inom autismspektrumet. För mig är det viktigt att barnen känner sig trygga och trivs i talterapin. Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder är en viktig del av mitt arbete och jag använder mig av stödtecken och bildkommunikation (lösa bilder men även kommunikationskartor och -mappar). Jag har även erfarenhet av att göra bedömningar av tal-, ät- och språkutvecklingen hos barn.

Siirry yhteystiedot-sivulle