Heli Rönty

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen Porvoon alueella puheterapeuttina suomeksi, ohjausta voin tarvittaessa antaa myös englanniksi. Pääasiassa teen kuntoutustyötä lasten parissa, mutta olen lisäksi tehnyt arviointeja sekä työskennellyt aikuisten kanssa. Käytän puheterapiassa myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Tärkeää minulle on mielekäs yhdessä työskentely niin asiakkaan kuin lähiympäristönkin kanssa.

Koulutukset

Epäselvän puheen kuntoutus

 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus

Kielellisten vaikeuksien kuntoutus

 • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin  ja kuntoutukseen

AAC-aiheiset koulutukset

 • Kipinää ja käytännön ideoita kuva kommunikointiin
 • Tukiviittomakielen peruskurssi

Autismikirjon kuntoutus

 • Jaetut hetket: näin tuet pienten lasten sosiaalisen kommunikaation perustaitoja

Muut koulutukset

 • Ohjaus ja motivointi
 • ESIKKO – Lapsen esikielellisen ja kommunikaation ja kielen esikartoitus
 • LUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmä 4-5- vuotiaille
 • Suositus lasten ja nuorten puheterapiakuntoutuksen tarpeen ja määrän arviointi- suosituksen webinaari
 • Aikuisneurologinen luento
 • Monikulttuurisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • Lasten ja nuorten mielenterveyden yhteistyöpäivä
Siirry yhteystiedot-sivulle