Heli Rönty

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen Porvoon alueella puheterapeuttina suomeksi, ohjausta voin tarvittaessa antaa myös englanniksi. Pääasiassa teen kuntoutustyötä lasten parissa, mutta olen lisäksi tehnyt arviointeja sekä työskennellyt aikuisten kanssa. Käytän puheterapiassa myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Tärkeää minulle on mielekäs yhdessä työskentely niin asiakkaan kuin lähiympäristönkin kanssa.

Siirry yhteystiedot-sivulle