Hanna Niskanen

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Olen valmistunut Oulun yliopistosta puheterapeutiksi vuonna 2017 ja työskennellyt sen jälkeen yksityisellä puolella tehden sekä kuntouttavaa että arvioivaa työtä. Työskentelen mielelläni lapsiasiakkaiden kanssa ja eniten kokemusta minulle on kertynyt puhemotoriikan ja viivästyneen kielen kehityksen kuntoutuksesta. Työskentelen Oulun alueella. Työssäni koen tärkeäksi kommunikoinnin mahdollistamisen kaikille sekä lähiympäristön osallistamisen kuntoutukseen. Käytän työssäni tukiviittomia, kuvakommunikaatiota sekä muita kommunikoinnin apuvälineitä. Terapiakielenä on suomi, mutta ohjausta voin tarjota myös englanniksi.

Olen lisäkouluttautunut mm. seuraavasti: Apusanamenetelmä, Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, Kättä pidempää- helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, OPT-1, Feeding therapy: A sensory motor approach, Leikkikoulutus, Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, Teknologian käyttö kuntoutustyössä.

Koulutukset

Autismikirjon kuntoutus

 • Kommunikaation kolmiot ja kulmakivet

Puhemotorinen kuntoutus

 • Apusanamenetelmäkoulutus
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
 • Dynamic temporal and tactile cueing DTTC
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntouttaminen
 • Lasten puheen kuntoutukseen keskittyvä prosessikoulutus
 • OPT1

Syömisvaikeuksien kuntoutus

 • Feeding therapy

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

 • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen
 • Kuntoutuksen työtapojen arviointi ja kehittäminen
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus
 • Nimeäminen ja sananlöytäminen, arviointi, kuntoutus ja vanhempien

Muita koulutuksia

 • Teknologia kuntoutuksessa
 • Gas-koulutus
 • Etäkuntoutus
 • Kuntoutukseen liittyvät ohjelmistot
 • Lasta kuunteleva leikki välineenä puheterapeutin arjessa
 • Tunne taitojen tukeminen kuntoutustyössä
 • Etäterapiakoulutus
 • Mentalisaatio kuntoutustyössä
Siirry yhteystiedot-sivulle