Hanna Niskanen

Puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Olen valmistunut Oulun yliopistosta puheterapeutiksi vuonna 2017 ja työskennellyt sen jälkeen yksityisellä puolella tehden sekä kuntouttavaa että arvioivaa työtä. Työskentelen mielelläni lapsiasiakkaiden kanssa ja eniten kokemusta minulle on kertynyt puhemotoriikan ja viivästyneen kielen kehityksen kuntoutuksesta. Työskentelen Oulun alueella. Työssäni koen tärkeäksi kommunikoinnin mahdollistamisen kaikille sekä lähiympäristön osallistamisen kuntoutukseen. Käytän työssäni tukiviittomia, kuvakommunikaatiota sekä muita kommunikoinnin apuvälineitä. Terapiakielenä on suomi, mutta ohjausta voin tarjota myös englanniksi.

Olen lisäkouluttautunut mm. seuraavasti: Apusanamenetelmä, Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, Kättä pidempää- helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, OPT-1, Feeding therapy: A sensory motor approach, Leikkikoulutus, Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, Teknologian käyttö kuntoutustyössä

Siirry yhteystiedot-sivulle