Eveliina Laasonen

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen puheterapeuttina Turun alueella. Asiakkaani ovat lapsia ja nuoria, joilla on puheen, kielen ja vuorovaikutuksen haasteita. Puheterapeuttina olen kannustava ja rauhallinen. Minulle on tärkeää luoda luottamuksellinen ja positiivinen ilmapiiri asiakkaan sekä hänen lähiympäristönsä kanssa. Käytän työssäni puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten kuvia ja tukiviittomia. Työkieleni on suomi, mutta lähiympäristön ohjaus onnistuu myös englanniksi.

Koulutukset

Puhemotorinen ja äänteellinen kuntoutus

 • Puhemotoriikan perusteet
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
 • Äänteellisten taitojen vakiintumiseen liittyviä näkökulmia lapsen puheen kuntoutuksessa
 • OPT1
 • Introduction to Childhood Apraxia of Speech Treatment

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
 • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen

Lukitaitojen kuntoutus

 • Lukikuntoutuksen palaset haltuun
 • Kirjoittamisen vaikeudet ja kirjoitustaidon tukeminen

Änkytyksen kuntoutus

 • Puheen sujuvuuden hallinnan keinot änkytysterapiassa

Autismikirjon kuntoutus

 • PRT-johdantokoulutus
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
Siirry yhteystiedot-sivulle