Eveliina Laasonen

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen puheterapeuttina Turun alueella. Asiakkaani ovat lapsia ja nuoria, joilla on puheen, kielen ja vuorovaikutuksen haasteita. Puheterapeuttina olen kannustava ja rauhallinen. Minulle on tärkeää luoda luottamuksellinen ja positiivinen ilmapiiri asiakkaan sekä hänen lähiympäristönsä kanssa. Käytän työssäni puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten kuvia ja tukiviittomia. Työkieleni on suomi, mutta lähiympäristön ohjaus onnistuu myös englanniksi.

Koulutukset

  • Lasten äänteelliset pulmat
  • Epäselvä puhe (mm. dyspraksia)
  • Oraalimotoriikka (OPT 1)
  • Kerronta
  • Lukitaidot
  • Autismi (PRT-menetelmä)
Siirry yhteystiedot-sivulle