Emma Mäkeläinen

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2020. Työskentelen puheterapeuttina Oulun, Kiimingin ja Haukiputaan alueella. Teen terapiatyötä pääosin lasten ja nuorten parissa, olen erityisen kiinnostunut epäselvän puheen kuntouttamisesta. Tavallisen puheterapian lisäksi minulle on kertynyt paljon osaamista tietokonevälitteisestä etäpuheterapiasta.

Työkielenäni toimii suomi, mutta voin antaa ohjausta myös englanniksi. Lisäksi käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten tukiviittomia ja kuvia. Kuntoutuksessa minulle on tärkeää mukavan ja luottamuksellisen terapiasuhteen luominen terapeutin ja asiakkaan välille sekä perheen voimavarojen huomioiminen.

Koulutukset

Autismikirjon kuntoutus

 • PRT
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

Puhemotorinen kuntoutus

 • OPT
 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus
 • Äänteellisten taitojen vakiintuminen

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

 • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen
 • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus
 • Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikaatioon
 • Monikielisten lasten kuntoutus ja vanhempien ohjaus
 • Kerronnan pulmat: Arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen
 • Ytimessä – monipuolista kommunikaatiota ydinsanaston avulla

Muita koulutuksia

 • Etäterapia nykyaikaisin metodein
 • GAS-koulutus
Siirry yhteystiedot-sivulle