Emma Mäkeläinen

Puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2020. Työskentelen puheterapeuttina Oulun, Kiimingin ja Haukiputaan alueella. Teen terapiatyötä pääosin lasten ja nuorten parissa, olen erityisen kiinnostunut epäselvän puheen kuntouttamisesta. Tavallisen puheterapian lisäksi minulle on kertynyt paljon osaamista tietokonevälitteisestä etäpuheterapiasta.

Työkielenäni toimii suomi, mutta voin antaa ohjausta myös englanniksi. Lisäksi käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten tukiviittomia ja kuvia. Kuntoutuksessa minulle on tärkeää mukavan ja luottamuksellisen terapiasuhteen luominen terapeutin ja asiakkaan välille sekä perheen voimavarojen huomioiminen.

Siirry yhteystiedot-sivulle