Emilia Wilén

Puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi, Ruotsi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Toimin puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla. Työskentelen sekä suomeksi että ruotsiksi. Kuntoutan pääasiassa lapsia, mutta myös jonkin verran aikuisia. Minulla on kokemusta kielellisen erityisvaikeuden, äänteellisten pulmien ja autismin kirjon kuntoutuksesta sekä afaattisille henkilöille suunnatusta Juttu-tupa-toiminnasta.

Siirry yhteystiedot-sivulle