Emilia Wilén

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi, Ruotsi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Toimin puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla. Työskentelen sekä suomeksi että ruotsiksi. Kuntoutan pääasiassa lapsia, mutta myös jonkin verran aikuisia. Minulla on kokemusta kielellisen erityisvaikeuden, äänteellisten pulmien ja autismin kirjon kuntoutuksesta sekä afaattisille henkilöille suunnatusta Juttu-tupa-toiminnasta.

Koulutukset

Epäselvän puheen kuntoutus

 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
 • Lasten äänteellistien pulmien kuntoutus
 • OPT 1
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
 • Taldyspraxi hos barn – utredning, behandling och evidens

Autismikirjon kuntoutus

 • PRT
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
 • Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
 • Aistitiedon käsittelyn haasteet lapsen ja lapsiperheiden arjessa

Kielellisten vaikeuksien kuntoutus

 • Luetaanko- tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä kirjojen käyttämisessä puheterapiassa
 • Språkstörning och språkliga svårigheter hos skolbarn
 • Valikoiva puhumattomuus- tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus
 • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen

AAC-aiheiset koulutukset

 • Kommunikointisovelluksen ja -tauluston koulutus
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuva kommunikointiin

Muut koulutukset

 • Barn med utmanande beteende
 • Leikki lapsen kehityksen tukena
Siirry yhteystiedot-sivulle