Elina Allen

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi, Ruotsi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen puheterapeuttina Turun seudulla. Asiakkaani ovat tällä hetkellä pääasiassa lapsia, joilla erilaisia kielen kehityksen, vuorovaikutuksen, puheen tuoton ja puheen ymmärtämisen haasteita. Minulle on tärkeää, että kuntoutus tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Useat asiakkaistani ovat monikielisiä ja annan puheterapiaa sekä suomen- että ruotsinkielellä. Puheterapeuttina minua kiinnostaa erilaiset kielelliset pulmat sekä autismikirjon lasten ja syömistaitojen kuntoutus. Käytän työssäni mielelläni erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten kuvia ja tukiviittomia.

Koulutukset

 • Lasten äänteelliset pulmat
 • Epäselvä puhe
 • Kerronta
 • Lasten apraksia DTTC (Dynamic Temporal and Tactile Queuing-menetelmä)
 • Oraalimotoriikka – OPT 1
 • AAC
 • Puhemotoriikka
 • Valikoiva syöminen
 • Puhemotoriikan perusteet
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
 • 3-Part Treatment Plan for OPT
 • Äänteellisten taitojen vakiintumiseen liittyviä näkökulmia lapsen puheen kuntoutuksessa
 • Introduction to Childhood Apraxia of Speech
 • Diagnosis and Treatment of CAS Using
 • Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC)
 • Valikoiva syöminen – Miten ja miksi kuntouttaa?
 • Språkstörning och språkliga svårigheter hos skolbarn
 • Jaetut hetket: näin tuet pienten lasten sosiaalisen kommunikaation perustaitoja
Siirry yhteystiedot-sivulle