Eeva Uuksulainen

toimintaterapeutti (AMK)
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Toimintaterapia

Olen vuonna 2007 Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistunut toimintaterapeutti. Olen tehnyt työurani pääasiassa lasten kanssa niin yksilö-, pari- kuin ryhmäterapioina. Terapian aikana on hienoa nähdä lasten innokkuus ja heidän kehityksensä taitojen oppimisessa. On palkitsevaa saada luotua lapseen luottamuksellinen suhde, jossa asioiden harjoitteleminen ja myös tunteiden näyttäminen on mahdollista. Työskentelen Pohjois-Karjalan alueella, työssäni pystyn käyttämään kuvia ja tukiviittomia apuna. Terapiaa toteutan suomen kielellä.

Koulutukset

  • Zones of Regulation-menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena
  • Leikin tukeminen arjessa
  • Tunteet ja tarpeet – tunnetyöskentely toimintaterapiassa
  • PRT-menetelmän johdantokoulutus
  • Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi
  • Tartu toimeen -koulutus, lasten ja nuorten työskentelytaitojen vahvistaminen
  • MAP-Miller Assesment  for preschooler-testikoulutus
  • Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten aistitiedon käsittelyn haasteet ja niiden tukeminen arjessa
Siirry yhteystiedot-sivulle