Eeva-Maria Soininen

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2005. Puheterapeuttisen kuntoutuksen ja arvioinnin lisäksi olen työskennellyt useiden vuosien ajan erilaisilla sopeutumisvalmennuskursseilla (kehityksellinen kielihäiriö, ADHD, autisminkirjo, kehitysvamma, Downin syndrooma). Tällä hetkellä toimin puheterapeuttina Oulun seudulla pääosin lapsiasiakkaiden parissa. Tarjoan puheterapiaa suomen kielellä. Kommunikointikeinoista käytössä ovat kuvat ja tukiviittomat, myös kommunikaatiosovellukset ovat tulleet tutuiksi.

Erityisiä mielenkiinnonkohteitani ovat kehityksellinen kielihäiriö sekä erilaiset neuropsykiatriset oirekuvat. Neuropsykiatrinen valmentaja -lisäkoulutus sekä työskentely sopeutumisvalmennuskursseilla ovat antaneet ymmärrystä ja keinoja nepsy-lasten kohtaamiseen. Työskentelytapani on ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut. Kuntoutuksessa minulle on tärkeää perheen voimavarojen huomioiminen ja positiivisen ilmapiirin luominen. Uskon, että ilon ja innostumisen myötä myös kuntoutuminen ja uusien asioiden oppiminen mahdollistuvat.

Koulutukset

Neuropsykiatrinen valmentaja

 • Autismikirjon kuntoutus
 • PRT
 • ADI-R käyttökoulutus

Puhemotorinen kuntoutus

 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksia
 • Puheen motoriset perusvalmiudet
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

 • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus
 • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
 • Puheen ja kielen tutkimuksen päivät
 • Kuulohahmotus – miten tutkin ja kuntoutan
 • Toimivan kuvakommunikaatiomateriaalin suunnittelu ja käyttö

Muita koulutuksia

 • Lasten änkytyskoulutus
Siirry yhteystiedot-sivulle