Eetu Eklund

Palvelukielet: Suomi, Ruotsi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Tällä hetkellä kuntoutan pääasiassa lapsia, joilla on puheen, kielen ja kommunikaation haasteita. Minulla on myös kokemusta lasten puheterapeuttisten arvioiden tekemisestä. Annan puheterapiaa suomeksi ja ruotsiksi.

Koulutukset

Autismikirjon kuntoutus

 • PRT (Pivotal response training) -menetelmän perusteet osaksi autismin kirjon kuntoutusta
 • Kommunikaation kulmakivet
 • Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen autisminkirjossa
 • Lapsen mentalisaatio
 • Kuntouttajan mentalisaatio

Artikulaatio ja suun motoriikka

 • Introduction to CAS
 • Kättä pidempää
 • Verbal dyspraxi

Kielellinen erityisvaikeus

 • Kerrontakoulutus
 • Språkstörning hos skolbarn

Monikielisyys

 • Monikulttuuriset asiakkaat terapiassa

Lähipiirin ohjaus

 • Att jobba med mänskor

 

Siirry yhteystiedot-sivulle