Cristel Merilä

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi, Ruotsi, Espanja
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Tällä hetkellä arvioin sekä kuntoutan erityisesti lapsia, joilla on erilaisia kommunikaatiohaasteita. Tähän sisältyvät esimerkiksi kielen kehityksen erityisvaikeudet ja kielen motorisen tuoton pulmat. Minulla on kokemusta myös aikuisneurologisista asiakkaista ja annan puheterapiaa suomeksi, ruotsiksi ja espanjaksi.

Koulutukset

  • Kuvakommunikointi
  • Epäselvä puhe (mm. dyspraksia)
  • Oraalimotoriikka
  • Pragmaattinen kommunikaatio
  • Autismi (PRT, tunnesäätely, vuorovaikutuksen tukeminen)
  • Puheen ymmärtäminen
  • Lukitaidot
Siirry yhteystiedot-sivulle