Anu Ahola

puheterapeutti, palveluesimies Oulu
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen puheterapeuttina Oulun seudulla. Pääosa asiakkaistani on lapsia, mutta kokemusta on karttunut myös aikuisasiakkaiden kuntouttamisesta. Erityisosaamistani on kielellisen erityisvaikeuden sekä epäselvän puheen kuntouttaminen.

Koulutukset

Autismikirjon kuntoutus

 • Autismikirjoon ja aistipoikkeavuuksiin liittyvät syömisongelmat
 • PRT
 • Voimaannuttavan vuorovaikutuksen koulutus
 • Autismikirjon vaikeudet puheterapeutin näkökulmasta
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

Puhemotorinen kuntoutus

 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus
 • Äänteistä puhetta -näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

Kehityksellinen kielihäiriön kuntoutus

 • Leikki lapsen kehityksen tukena
 • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus
 • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen
 • Lähiyhteisön ohjaus
 • Pragmatics, play and theory of mind
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla I
 • Väreillä puhumaan -koulutus
 • Varhainen vuorovaikutus ja aivojen kehitys

Muita koulutuksia

 • Etänä lähellä etäkuntoutuksen mahdollisuudet puheterapiassa
 • GAS-koulutus
 • Kättä pidempää vanhempien ohjaukseen
 • Struktuuri ja visualisointi tukena
 • Toi toi toi laittaa ton tonne, änkytyskuntoutus
 • Vanhempien voimavarakeskeinen ohjaaminen ja neuvonta
 • Lapset puheeksi -koulutus
 • Motivoivan haastattelun koulutus
 • Erityispedagogiikan perusopinnot
 • Luetaanko – Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä kirjojen käyttämisestä osana puheterapiaa
 • Lisää varmuutta tavoitteen asetteluun. Gas-työpaja
 • Motivaatio ja minäpystyvyys -kuntoutumisen mahdollistaja
Siirry yhteystiedot-sivulle