Annika Pihajoki

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen puheterapeuttina Turun seudulla. Tämänhetkinen asiakaskuntani koostuu lapsista, joilla on erilaisia puheen, kielen, vuorovaikutuksen ja syömisen haasteita sekä pulmia luku- ja kirjoitustaidoissa. Minulla on myös kokemusta aikuisneurologisten asiakkaiden arvioinnista ja kuntoutuksesta, lähiympäristön ohjauksesta sekä moniammatillisessa tiimissä työskentelystä. Työskentelenkin mielelläni kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Toteutan puheterapiaa suomeksi ja hyödynnän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten kuvia ja tukiviittomia. Työssäni koen tärkeäksi jokaisen asiakkaan yksilöllisen kohtaamisen sekä hyvän vuorovaikutussuhteen luomisen.

Koulutukset

  • Epäselvä puhe
  • Puheen ymmärtäminen
  • Kerronta
  • Nielemisvaikeuksien tutkiminen ja kuntouttaminen
  • Autismi
  • AAC
Siirry yhteystiedot-sivulle