Anni Ihme

puheterapeutti, työnohjaaja (STOry)
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Aikuiset, Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen Oulu-Pudasjärvi alueella.

Olen toiminut puheterapeuttina vuodesta 2013, alkuun julkisella, sittemmin yksityisellä puolella.

Tykkään kovasti työstäni, ja harrastelenkin lisäopiskelua alaan liittyen koko ajan. Parasta työssäni on asiakkaiden kohtaaminen. Minulle on tärkeää, että kuntoutustavoitteet ja keinot rakennetaan yhdessä juuri omannäköisiksi, ja tämänhetkiseen arkeen sopivan kokoisiksi.

Teen mielelläni kuntoutusta kaiken ikäisten henkilöiden kanssa.

Minulla on myös neuropsykiatrisen valmentajan koulutus.

Lisäkoulutuksia olen käynyt etenkin kielihäiriöön ja motorisiin puhehäiriöihin liittyen. Lisäksi afasiakuntoutus on lähellä sydäntäni.

Koulutukset

Neuropsykiatrinen valmentaja
Työnohjaaja

Autismikirjon kuntoutus

 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

Puhemotorinen kuntoutus

 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus 5op.
 • Kuinka K-äänne kuntoutetaan
 • Äänteiden kuntoutus
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
 • OPT1
 • OPT2

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

 • AAC-käytännössä
 • Puheen ja kielen tutkimuksen päivät
 • Pragmatics, play and theory of mind 5op.
 • Leikki lapsen kehityksen tukena

Muita koulutuksia

 • Kohtaamisia terapiatyössä -koulutus
 • Yhteisöllinen toiminta puheterapiassa
 • Logopedisen arvioinnin käytänteet ja uudet menetelmät
 • Motivaatio ja minäpystyvyys -kuntoutumisen mahdollistajat
 • Joustava mieli ammattilaiselle (HOT)
 • Selectiv Mutism
 • ICF-koulutus
 • Ihmisten vahvuuksien tukeminen -näkökulmia positiiviseen psykologiaan
Siirry yhteystiedot-sivulle