Anni Hartama

Puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Aikuiset, Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Olen valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 2020. Olen työskennellyt valmistumisen jälkeen perusterveydenhuollossa, jossa olen saanut monipuolista osaamista sekä lasten että aikuisten puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta. Olen tehnyt polikliinistä vastaanottotyötä, mutta myös paljon päivystysluontoista arviointia sekä tiivistä akuuttivaiheen puheterapiaa Oulun kaupunginsairaalan eri osastoilla. Työskentelen lasten ja aikuisten kanssa Oulun alueella ja lähikunnissa. Koen, että vahvimpia osaamisalueitani ovat viivästyneen puheen- ja kielenkehityksen, vuorovaikutuspulmien sekä aikuisten puheen ja kielen häiriöiden ja syömis- ja nielemistoimintojen kuntouttaminen. Haluan kohdata asiakkaan yksilöllisesti sekä myötäelää asiakkaan elämän käännekohdissa. Työotteeni on luova, enkä pelkää erilaisiin tilanteisiin heittäytymistä tai epämukavuusalueen ulkopuolelle astumista. Käytän puheterapiassa suomen kieltä. Lähiyhteisön ohjaus onnistuu suomeksi, englanniksi ja saksaksi. Kommunikointikeinoina käytän puheterapiassa kuvia ja tukiviittomia.

Olen käynyt seuraavat koulutukset

  • Neuropsykologisten haasteiden huomiointi lapsen ja nuoren puheterapiassa, Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
Siirry yhteystiedot-sivulle