Anni Hartama

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Aikuiset, Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Olen valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 2020. Olen työskennellyt valmistumisen jälkeen perusterveydenhuollossa, jossa olen saanut monipuolista osaamista sekä lasten että aikuisten puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta. Olen tehnyt polikliinistä vastaanottotyötä, mutta myös paljon päivystysluontoista arviointia sekä tiivistä akuuttivaiheen puheterapiaa Oulun kaupunginsairaalan eri osastoilla. Työskentelen lasten ja aikuisten kanssa Oulun alueella ja lähikunnissa. Koen, että vahvimpia osaamisalueitani ovat viivästyneen puheen- ja kielenkehityksen, vuorovaikutuspulmien sekä aikuisten puheen ja kielen häiriöiden ja syömis- ja nielemistoimintojen kuntouttaminen. Haluan kohdata asiakkaan yksilöllisesti sekä myötäelää asiakkaan elämän käännekohdissa. Työotteeni on luova, enkä pelkää erilaisiin tilanteisiin heittäytymistä tai epämukavuusalueelle astumista. Käytän puheterapiassa suomen kieltä. Lähiyhteisön ohjaus onnistuu suomeksi, englanniksi ja saksaksi. Kommunikointikeinoina käytän puheterapiassa kuvia ja tukiviittomia.

Koulutukset

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

  • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen
  • Monikielisten lasten kuntoutus
  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin

Autisminkirjon kuntoutus

  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

Aikuisneurologinen kuntoutus

  • VitalStimTherapy

Muita koulutuksia

  • Tunnesäätelyn ja aggressionhallinnan aakkoset
  • Haaste -toimintamalli käyttöön
  • Neuropsykologisten haasteiden huomioiminen lapsen ja nuoren puheterapiassa
  • Traumatietoinen puheterapia
Siirry yhteystiedot-sivulle