Alexandra Ek

puheterapeutti, palveluesimies pääkaupunkiseutu
Palvelukielet: Suomi, Ruotsi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Toimin puheterapeuttina suomen ja ruotsin kielellä Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa. Voin myös ohjata perheitä englannin kielellä. Annan yksilöllistä puheterapiaa ja puheterapiaa ryhmässä ja teen myös arviointeja puheen- ja kielen kehityksestä. Työskentelen pääsääntöisesti lasten ja nuorten parissa. Minulle on erityisen tärkeää luoda hyvä ja luottavainen suhde asiakkaaseen. Minulla on kokemusta työskentelystä lasten kanssa, joilla on vaikeuksia puheen-, kielen- ja vuorovaikutuksen kanssa. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten kuvia, toimintatauluja ja tukiviittomia.

Koulutukset

Epäselvän puheen kuntoutus

 • OPT1
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
 • Puhemotoriikan perusteet
 • Kielijänne – tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista
 • Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
 • Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus
 • Prosodiset menetelmät puhemotoriikan kuntoutuksessa

Kielellisten vaikeuksien kuntoutus

 • Nimeäminen ja sananlöytäminen
 • Kerronnanpulmat
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
 • Aikuisten lievät kielelliset häiriöt
 • Luetaanko- tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä kirjojen käyttämisessä puheterapiassa

AAC-aiheiset koulutukset

 • Kipinää ja käytännön ideoita kuva kommunikointiin
 • Blisskommunikation
 • Viittomakielen peruskurssi

Autismikirjon kuntoutus

 • PRT

Muut koulutukset

 • Värivihjeet – väreillä puhumaan ja lukemaan
Siirry yhteystiedot-sivulle