Sari Väätäjä

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi, Englanti, Espanja
Terapiat: Puheterapia

Olen työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 2015 lähtien, kuntouttaen ja arvioiden pääasiassa eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Erityisen tärkeänä työssäni pidän asiakkaan vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden hyödyntämistä, huumoria sekä sujuvaa yhteistyötä lähipiirin kanssa. Minulle on myös tärkeää, että asiakkaalla on seurassani turvallinen ja rento olla.  Olen aiemmalta koulutukseltani varhaiskasvatuksen opettaja ja lisäkouluttaudun säännöllisesti, jotta voisin parhaalla mahdollisella tavalla palvella ja auttaa asiakasta ja lähipiiriä heidän yksilöllisten haasteidensa kanssa.

Valikoivan puhumattomuuden (tilannekohtainen puhumisen vaikeus) ja epäselvän puheen kuntouttaminen (puhemotoriset haasteet) ovat erityisen lähellä sydäntäni. Kokemusta on kertynyt kuitenkin laaja-alaisesti erilaisten vuorovaikutuksen, kommunikoinnin, kielellisen kehityksen, syömisen ja puhe- tai oraalimotorisen kehityksen haasteiden kuntouttamisesta, sekä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä (esim. ADHD, autisminkirjo, ARFID, viivästynyt puheen- ja kielenkehitys, kehityksellinen kielihäiriö). Minulla on kokemusta sekä lähi- että etäpuheterapiasta.

Koulutukset

Puhemotorinen kuntoutus
 • PROMPT
 • Konkreettisia vinkkejä ja työkaluja äänteiden oppimiseen
 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus
 • OPT 1 & 2
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
 • Apusanamenetelmä
Valikoivan puhumattomuuden kuntoutus
 • Selective Mutism, modules1-4, Maggie Johnsson
 • Perustietoa valikoivasta puhumattomuudesta
Syömisvaikeuksien kuntoutus
 • Sensoriset pulmat syömishaasteiden taustalla – miten arvioin ja kuntoutan
Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, osat I ja II
 • Pragmatics, play and theory of mind and executive functions
 • Autismikirjon kuntoutus
 • PRT (Pivotal Response Training)
Muita koulutuksia
 • Etäterapia nykyaikaisin metodein
 • Etänä lähelle – etäkuntoutuksen mahdollisuudet puheterapiassa
 • Lähiyhteisön ohjaus
 • Logopedisen arvioinnin käytänteet ja uudet menetelmät
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
Siirry yhteystiedot-sivulle