Susanna Koskinen

puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Aikuiset, Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen mielelläni kaikenikäisten lasten ja aikuisten kanssa. Minulla on kokemusta arvioinnista, yksilö- ja ryhmäkuntoutuksesta sekä moniammatillisesta työstä. Kuntoutan ja arvioin puheen tuottoa, puheen ymmärtämistä, vuorovaikutusta, nielemistä, syömistä ja äänentuottoa. Lisäksi olen kiinnostunut lukikuntoutuksesta, koska olen aiemmalta koulutukseltani luokanopettaja. Työssäni pidän tärkeänä arvostavaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa.

Koulutukset

  • Kerronta
  • Selektiivinen mutismi
  • Afasia
  • Nieleminen
  • Oraalimotoriikka (OPT1)
  • Kasvatustiede (luokanopettajan pätevyys)
  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja kehityspsykologia
Siirry yhteystiedot-sivulle