Outi Korkalainen

toimintaterapeutti (AMK)
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Toimintaterapia

Työskentelen Joensuussa lasten- ja nuorten toimintaterapeuttina. Työtäni teen asiakaslähtöisellä ja voimavarakeskeisellä työotteella. Vahvana mielenkiinnon kohteenani on Sensorisen integraation viitekehys ja olen kiinnostunut siitä, kuinka aistisäätelyn haasteet vaikuttavat lapsen kehitykseen ja taitojen oppimiseen.

Siirry yhteystiedot-sivulle