Milla Soro

Puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen puheterapeuttina Tampereen ja Lempäälän alueilla. Asiakkaani ovat lapsia, joilla on eriasteisia kielenkehityksen, puheentuoton ja vuorovaikutuksen haasteita. Terapian toteuttaminen asiakkaan lähiympäristössä ja lähiyhteisön ohjaus ovat tärkeä osa työtäni. Puheterapeuttina minua kiinnostavat erityisesti lasten kielellisten vaikeuksien, varhaisen vuorovaikutuksen ja epäselvän puheen kuntouttaminen. Käytän terapiassa paljon kuvia, tukiviittomia ja piirtämistä kommunikointia ja puhetta tukevina menetelminä. Toteutan puheterapiaa suomen kielellä ja tarvittaessa myös etäkuntoutuksena.

Siirry yhteystiedot-sivulle