Iris Ilola

Vapaalla
puheterapeutti
Palvelukielet: Suomi
Erikoistumiset: Lapset, Nuoret
Terapiat: Puheterapia

Työskentelen puheterapeuttina Oulussa ja sen lähialueilla. Asiakkaani ovat tällä hetkellä pääasiassa lapsia, joilla on erilaisia puheen, kielen ja kommunikoinnin haasteita. Lisäksi minulla on kokemusta etäterapiakuntoutuksesta. Kommunikointikeinoina käytän puheterapiassa kuvia ja tukiviittomia. Tarjoan puheterapiaa suomen kielellä.

Koulutukset

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

  • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus
  • Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen
  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin

Autismikirjon kuntoutus

  • PRT
Siirry yhteystiedot-sivulle
Vapaalla