SI-arviointi ja terapia

SI-arvio

SI-arvio tehdään käyttämällä normitettua Sensorisen integraation ja praksian testiä (SIPT). Arvio antaa lähipiirille ymmärrystä lapsen aistitiedon käsittelystä, jolla hänen kehitystään voidaan tukea.

Arviointi sisältää:

  • Lapsen toiminnan ja motoristen valmiuksien arviointia
  • Kyselyitä lähiympäristölle (koti, päiväkoti, koulu) lapsen aistimuksiin reagoimisesta.

SI-terapia

  • SI-Terapia on tarkoitettu lapsille, joilla on pulmia aistimusten käsittelyssä.
  • Aistitiedon käsittelyn vaikeuksia voi ilmetä eri aistijärjestelmissä (näkö-, kuulo-, tunto-, haju-, maku-, lihas-, nivelaisti sekä tasapaino-liikeaisti).
  • Aistisäätelyn pulmat lapsella voivat ilmetä  esimerkiksi tavallista herkempänä tai heikompana reagointina aistiärsykkeisiin tai aistimusten hakemisena.
  • Terapiaa toteutetaan terapiaympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuksia sekä sensomotorisiin harjoituksiin että aistikokemuksiin. Näin lapsi oppii leikin kautta uusia toiminnallisia valmiuksia ja taitoja.
  • SI-terapiaa tekee erikoistumiskoulutuksen käynyt fysio- tai toimintaterapeutti.

 

Ota yhteyttä

FI
Saila Seppänen

SI-terapeutti, fysioterapeutti, NDT-vauvaterapeutti

+358503886616

Sähköposti