Aikuispuheterapia

Aikuispuheterapia

Aikuisten ja nuorten arjen toimintakyky heikentyy pienistäkin kielellisten taitojen, puhemotoriikan tai äänen haasteista. Tämä vaikuttaa yleensä nopeasti myös henkilön elämänlaatuun. Aikuispuheterapian tavoitteena on tukea asiakkaan vuorovaikutusta sekä vahvistaa kielellisiä taitoja siten, että hän pärjää mahdollisimman itsenäisesti arjentoiminnoissa. Yksilöllisesti suunniteltu puheterapia voi sisältää kommunikaation ja kielellisten taitojen vahvistamista tai puhemotoriikan ja äänen kuntoutusta. Tavoitteena on aina kohentaa henkilön mahdollisimman itsenäistä toimintakykyä sekä kohentaa elämänlaatua. Puheterapia voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena sekä näiden yhdistelmänä. Lisäksi HLS-Fondossa tehdään aikuisten puheterapia-arvioita, läheisten ja lähiympäristön ohjausta sekä konsultointia.