Koulunkäyntihaluttomuuden hoito

Koulunkäyntihaluttomuuden hoito

Koulunkäyntihaluttomuuden hoitomalli hyödyntää kognitiivisen käyttäytymisterapian ja perheterapian menetelmiä peruskoululaisille lapsille, joilla on koulunkäyntiin liittyviä pulmia kuten poissaoloja tai haluttomuutta käydä koulua. Työskentely koostuu kolmesta vaiheesta; arviointijaksosta, arvioinnin perusteella valitusta työskentelyvaiheesta ja seurantatapaamisista. Tavoitteena on lapsen koulunkäynnin onnistuminen, sijoituksen, laitoshoidon tai mahdollisen syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen.