Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilö työskentelee 7-21 –vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa. Työ on asiakkaan omassa toimintaympäristössä tehtävää tukihenkilötyötä. Yhdessä voidaan opetella mm. yhteistyötä vanhempien kanssa, elämänhallintataitoja, sosiaalisia taitoja tai kykyä ratkaista ongelmia. Ammatillisen tukihenkilötyön tavoitteena on kasvun ja kehityksen tukeminen, elämänhallintataitojen opettelu, itsenäistymisen tukeminen tai sijoituksen, laitoshoidon tai mahdollisen syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen.