Sabrina Schalin

Sabrina Schalin
FI SV EN

Puheterapeutti/Talterapeut, tiimikoordinaattori Uusimaa

+358400187849

sabrina.schalin@hlsfondo.fi

  • Pääkaupunkiseutu
FIN:

Olen kaksikielinen ja minulla on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asiakkaita, lähiympäristön ohjausta teen myös englanniksi. Työskentelen lähinnä Espoossa Turunväylän ja Länsiväylän tuntumassa sekä Länsi-Helsingissä. Minulla on kokemusta työskentelystä lasten kanssa, joilla on eri puheen-, kielen- ja vuorovaikutuksen pulmaa esim. kielellinen erityisvaikeus, epäselvä puhe tai autismin kirjon diagnoosi. Asiakasryhminä minua kiinnostaa erityisesti lapset, joilla on kielellinen erityisvaikeus, puheen tuoton vaikeuksia tai kuulovamma.

SWE:

Jag är tvåspråkig och har både svensk- och finskspråkiga klienter, jag handleder föräldrar även på engelska. Jag arbetar främst i Esbo (runt Åboleden och Västerleden) samt i västra Helsingfors. Jag har erfarenhet av att arbeta med barn med olika tal- och språksvårigheter samt svårigheter med kommunikationssvårigheter – bl.a. språkliga svårigheter, otydligt tal och barn med autismspektrumsstörningar. Som klientgrupper intresserar mig speciellt barn med olika språkliga svårigheter, svårigheter med talproduktion och barn med hörselskada.

ENG:

I am bilingual and have speech therapy both in Finnish and Swedish, but the communication with the family can also happen in English. The areas I work in are mainly Espoo (around Turunväylä and Länsiväylä) as well as western Helsinki. I have experience from working with children with different speech- and language difficulties and communication disorders, for example developmental language difficulties, childhood apraxia of speech and children with autism spectrum disorder. The client groups I am most interested in working with are children with different language developmental difficulties, difficulties with speech production and children that are hearing impaired.